Het verhaal rond deze groep in Rio Branco ( de 4 grupo Escoteiro Leoncio de Carvalho ) is best wel een bijzonder verhaal. Jongeren uit gezinnen die het in bepaalde opzichten soms niet gemakkelijk hebben , aangesloten bij een scouting vereniging die nu ruim 16 jaar bestaat. 2 x een reis gemaakt naar Rio Branco en 2 x deze jongeren ontmoet. Bij deze groep is het niet zozeer de armoede die mij persoonlijk raakt , maar meer de disciminatie als gevolg van de armoede die mij ertoe aanzet me voor deze groep in te zetten.

In Rio Branco ( een stad in de Amazone die er in veel opzichten niet goed voorstaat ) bevinden zich 4 scouting groepen , waarvan de scouts van de 4 grupo als iligale vereniging werden gezien. Door armoede konden leden zich geen uniform veroorloven en zich inschrijven bij de scouting federatie was al helemaal niet mogelijk. Een eigen onderkomen had deze groep niet . de opkomsten werden gehouden in het park aan de rand van Rio Branco. In mijn beleving hebben we hier te maken met discriminatie als gevolg van de armoede. Scouting hoort er tezijn voor een ieder ongeacht zijn geloof , huidskleur of achtergrond. Juist het uniform hoort het verschil tussen arm en rijk weg te nemen. En hier konden leden zich dat niet veroorloven .

Door twee succes volle acties door mij in Nederland opgezet in 2016 en 2017 zijn de leden van deze groep voorzien van uniformen en zijn ze ingeschreven bij de scouting federatie in Brazilie. tevens zijn er nieuwe tenten aangeschaft en nieuwe letlampen voor tijdens een kamp. tevenz zijn er in Nederland rugzakken aangeschaft en opgestuurd naar Rio Branco.

En dan je zie de veranderingen , je ziet een vereniging van tweederangs groeien naar een geaccepteerd vereniging. Dankzij de hulp en ondersteuning van uit Nederland hebben ze nu zelfs een onderkomen aangeboden gekregen  op het universiteits terrein van Rio Branco.

Trots dat ik deze jongeren heb mogen ontmoeten , trots dat ik een stukje heb mogen bijdragen aan hun toekomst. Maar de aandacht mag niet verslappen , hulp blijft nodig.

Ontmoeting met de scouts tijdens een kamp bij het regenwoud in 2016

Ontmoeting met de scouts tijdens een kamp bij het regenwoud in 2016

Ontmoeting met de scouts bij het park in Rio branco tijdens mijn bezoek in 2017

Ontmoeting met de scouts bij het park in Rio branco tijdens mijn bezoek in 2017

Meest recente reacties

20.09 | 21:17

Wilfried, in de ware zin van het woord ben je geen missionaris, maar wel een man met een echte missie. We zijn heel trots op onze neef. Ga zo door kerel, je bent goed bezig, ga zo door!

14.02 | 10:52

Een mooi gebaar om scouts te helpen in andere landen. In Brazilie is in oprichting een nationale organisatie van oud-scouts en oud-gidsen die de Scouting in Brazilie gaan ondersteunen waar mogelijk.

Deel deze pagina